Uchwała Nr XXIII/200/2004 z dnia 27 lipca 2004 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 r. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxiii2002004-z-dnia-27-lipca-2004-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2004-r/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXIII 27.07.2004 XXIII/200/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxiii2002004-z-dnia-27-lipca-2004-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2004-r/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie