Uchwała Nr XXII/192/2004 z dnia 29 czerwca 2004 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxii1922004-z-dnia-29-czerwca-2004-w-sprawie-przyjecia-projektu-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXII 29.06.2004 XXII/192/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxii1922004-z-dnia-29-czerwca-2004-w-sprawie-przyjecia-projektu-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie