Uchwała Nr XXII/191/2004 z dnia 29 czerwca 2004 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Sejmiku Województwa Opolskiego na II półrocze 2004 r. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxii1912004-z-dnia-29-czerwca-2004-w-sprawie-zatwierdzenia-planow-pracy-stalych-i-doraznych-komisji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-ii-polrocze-2004-r/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXII 29.06.2004 XXII/191/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxii1912004-z-dnia-29-czerwca-2004-w-sprawie-zatwierdzenia-planow-pracy-stalych-i-doraznych-komisji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-ii-polrocze-2004-r/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie