Uchwała Nr XXI/182/2004 z dnia 25 maja 2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxi1822004-z-dnia-25-maja-2004-w-sprawie-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXI 25.05.2004 XXI/182/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxi1822004-z-dnia-25-maja-2004-w-sprawie-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie