Uchwała Nr XVIII/160/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie obsadzenia mandatu radnego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xviii1602004-z-dnia-31-marca-2004-w-sprawie-obsadzenia-mandatu-radnego-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XVIII 31.03.2004 XVIII/160/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xviii1602004-z-dnia-31-marca-2004-w-sprawie-obsadzenia-mandatu-radnego-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie