Uchwała Nr XVI/146/2004 z dnia 27 stycznia 2004 w sprawie przyjęcia stanowiska o wskazaniu kandydata na członka oraz kandydata na zastępcę członka Komitetów Regionów Unii Europejskiej https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xvi1462004-z-dnia-27-stycznia-2004-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-o-wskazaniu-kandydata-na-czlonka-oraz-kandydata-na-zastepce-czlonka-komitetow-regionow-unii-europejskiej/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XVI 27.01.2004 XVI/146/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xvi1462004-z-dnia-27-stycznia-2004-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-o-wskazaniu-kandydata-na-czlonka-oraz-kandydata-na-zastepce-czlonka-komitetow-regionow-unii-europejskiej/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie