Uchwała Nr XVI/145/2004 z dnia 27 stycznia 2004 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Sejmiku Województwa Opolskiego na I półrocze 2004 r. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xvi1452004-z-dnia-27-stycznia-2004-w-sprawie-zatwierdzenia-planow-pracy-stalych-i-doraznych-komisji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-i-polrocze-2004-r/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XVI 27.01.2004 XVI/145/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xvi1452004-z-dnia-27-stycznia-2004-w-sprawie-zatwierdzenia-planow-pracy-stalych-i-doraznych-komisji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-i-polrocze-2004-r/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie