Uchwała Nr XVI/143/2004 z dnia 27 stycznia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2004 r. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xvi1432004-z-dnia-27-stycznia-2004-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2004-r/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XVI 27.01.2004 XVI/143/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xvi1432004-z-dnia-27-stycznia-2004-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2004-r/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie