Uchwała Nr XV/138/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie złożenia skargi na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xv1382003-z-dnia-22-grudnia-2003-w-sprawie-zlozenia-skargi-na-zarzadzenie-zastepcze-wojewody-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XV 22.12.2003 XV/138/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xv1382003-z-dnia-22-grudnia-2003-w-sprawie-zlozenia-skargi-na-zarzadzenie-zastepcze-wojewody-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie