Uchwała Nr XV/137/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2004 r. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xv1372003-z-dnia-22-grudnia-2003-w-sprawie-przyjecia-planu-pracy-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2004-r/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XV 22.12.2003 XV/137/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xv1372003-z-dnia-22-grudnia-2003-w-sprawie-przyjecia-planu-pracy-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-na-2004-r/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie