Uchwała Nr XV/136/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wzoru Odznaki Honorowej "ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO" i przyjęcia opisu, zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xv1362003-z-dnia-22-grudnia-2003-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-ustanowienia-wzoru-odznaki-honorowej-za-zaslugi-dla-wojewodztwa-opolskiego-i-przyjecia-opisu-zasad-i-trybu-jej-nad/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XV 22.12.2003 XV/136/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xv1362003-z-dnia-22-grudnia-2003-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-ustanowienia-wzoru-odznaki-honorowej-za-zaslugi-dla-wojewodztwa-opolskiego-i-przyjecia-opisu-zasad-i-trybu-jej-nad/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie