Uchwała Nr XV/135/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xv1352003-z-dnia-22-grudnia-2003-w-sprawie-okreslenia-zasad-trybu-i-harmonogramu-opracowania-strategii-rozwoju-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XV 22.12.2003 XV/135/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xv1352003-z-dnia-22-grudnia-2003-w-sprawie-okreslenia-zasad-trybu-i-harmonogramu-opracowania-strategii-rozwoju-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie