Uchwała Nr XV/134/2003 z dnia 22 grudnia 2003 w sprawie nie wygaszania wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2003 r. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xv1342003-z-dnia-22-grudnia-2003-w-sprawie-nie-wygaszania-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2003-r/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XV 22.12.2003 XV/134/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xv1342003-z-dnia-22-grudnia-2003-w-sprawie-nie-wygaszania-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2003-r/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie