Uchwała Nr XIX/176/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie zmiany zasad przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów (słuchaczy), studentów. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xix1762004-z-dnia-27-kwietnia-2004-w-sprawie-zmiany-zasad-przyznawania-stypendiow-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-uczniow-sluchaczy-studentow/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XIX 27.04.2004 XIX/176/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xix1762004-z-dnia-27-kwietnia-2004-w-sprawie-zmiany-zasad-przyznawania-stypendiow-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-uczniow-sluchaczy-studentow/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie