Uchwała Nr XIV/130/2003 z dnia 18 listopada 2003 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Opolu https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1302003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-wojewodzkiego-osrodka-terapii-uzaleznienia-od-alkoholu-i-wspoluzaleznienia-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XIV 18.11.2003 XIV/130/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1302003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-wojewodzkiego-osrodka-terapii-uzaleznienia-od-alkoholu-i-wspoluzaleznienia-w-opolu/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie