Uchwała Nr XIV/127/2003 z dnia 18 listopada 2003 w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1272003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-nadania-statutu-zarzadowi-drog-wojewodzkich-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XIV 18.11.2003 XIV/127/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1272003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-nadania-statutu-zarzadowi-drog-wojewodzkich-w-opolu/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie