Uchwała Nr XIV/126/2003 z dnia 18 listopada 2003 w sprawie przyjęcia Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego na lata 2003 - 2006 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1262003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-przyjecia-priorytetow-wspolpracy-zagranicznej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2003-2006/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XIV 18.11.2003 XIV/126/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1262003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-przyjecia-priorytetow-wspolpracy-zagranicznej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2003-2006/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie