Uchwała Nr XIV/125/2003 z dnia 18 listopada 2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/167/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1252003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxiii1672000-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2000-r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XIV 18.11.2003 XIV/125/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1252003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxiii1672000-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2000-r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie