Uchwała Nr XIV/124/2003 z dnia 18 listopada 2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Branice https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1242003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-na-rzecz-gminy-branice/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XIV 18.11.2003 XIV/124/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1242003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-na-rzecz-gminy-branice/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie