Uchwała Nr XIV/122/2003 z dnia 18 listopada 2003 w sprawie przyjęcia Stanowiska Radnych Województwa Opolskiego dotyczącego ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1222003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-radnych-wojewodztwa-opolskiego-dotyczacego-ordynacji-wyborczej-do-parlamentu-europejskiego/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XIV 18.11.2003 XIV/122/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiv1222003-z-dnia-18-listopada-2003-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-radnych-wojewodztwa-opolskiego-dotyczacego-ordynacji-wyborczej-do-parlamentu-europejskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie