Uchwała Nr XIII/118/2003 z dnia 28 października 2003 w sprawie zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2003 r. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiii1182003-z-dnia-28-pazdziernika-2003-w-sprawie-zmian-w-budzecie-wojewodztwa-opolskiego-na-2003-r/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XIII 28.10.2003 XIII/118/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiii1182003-z-dnia-28-pazdziernika-2003-w-sprawie-zmian-w-budzecie-wojewodztwa-opolskiego-na-2003-r/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie