Uchwała Nr XIII/117/2003 z dnia 28 października 2003 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych i Doraźnych Sejmiku Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiii1172003-z-dnia-28-pazdziernika-2003-w-sprawie-zmiany-skladu-osobowego-komisji-stalych-i-doraznych-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XIII 28.10.2003 XIII/117/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xiii1172003-z-dnia-28-pazdziernika-2003-w-sprawie-zmiany-skladu-osobowego-komisji-stalych-i-doraznych-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie