Uchwała Nr XII/115/2003 z dnia 23 września 2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xii1152003-z-dnia-23-wrzesnia-2003-w-sprawie-zaciagniecia-pozyczki-dlugoterminowej/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XII 23.09.2003 XII/115/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xii1152003-z-dnia-23-wrzesnia-2003-w-sprawie-zaciagniecia-pozyczki-dlugoterminowej/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie