Uchwała Nr XII/112/2003 z dnia 23 września 2003 w sprawie zmiany "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego" https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xii1122003-z-dnia-23-wrzesnia-2003-w-sprawie-zmiany-programu-rozwoju-bazy-sportowej-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XII 23.09.2003 XII/112/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xii1122003-z-dnia-23-wrzesnia-2003-w-sprawie-zmiany-programu-rozwoju-bazy-sportowej-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie