Uchwała Nr XII/103/2003 z dnia 23 września 2003 w sprawie nadania Tytułu "Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego" https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xii1032003-z-dnia-23-wrzesnia-2003-w-sprawie-nadania-tytulu-honorowy-obywatel-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 XII 23.09.2003 XII/103/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xii1032003-z-dnia-23-wrzesnia-2003-w-sprawie-nadania-tytulu-honorowy-obywatel-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie