Uchwała Nr X/96/2003 z dnia 29 lipca 2003 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x962003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-dotyczacego-przeksztalcen-samodzielnych-publicznych-zakladow-opieki-zdrowotnej/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 X 29.07.2003 X/96/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x962003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-dotyczacego-przeksztalcen-samodzielnych-publicznych-zakladow-opieki-zdrowotnej/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie