Uchwała Nr X/92/2003 z dnia 29 lipca 2003 w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2003 r. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x922003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2003-r/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 X 29.07.2003 X/92/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x922003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2003-r/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie