Uchwała Nr X/91/2003 z dnia 29 lipca 2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x912003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikaty-od-ceny-zbywanej-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 X 29.07.2003 X/91/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x912003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-bonifikaty-od-ceny-zbywanej-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie