Uchwała Nr X/88/2003 z dnia 29 lipca 2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w Opolu https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x882003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-wojewodzkiego-osrodka-onkologii-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 X 29.07.2003 X/88/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x882003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-wojewodzkiego-osrodka-onkologii-w-opolu/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie