Uchwała Nr X/77/2003 z dnia 29 lipca 2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x772003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-wojewodzkiego-specjalistycznego-zespolu-neuropsychiatrycznego-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 X 29.07.2003 X/77/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x772003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-wojewodzkiego-specjalistycznego-zespolu-neuropsychiatrycznego-w-opolu/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie