Uchwała Nr X/76/2003 z dnia 29 lipca 2003 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielngo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x762003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielngo-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-wojewodzkie-centrum-medyczne-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 X 29.07.2003 X/76/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-x762003-z-dnia-29-lipca-2003-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielngo-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-wojewodzkie-centrum-medyczne-w-opolu/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie