Uchwała Nr IX/72/2003 z dnia 24 czerwca 2003 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu drogi kategorii dróg krajowych. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ix722003-z-dnia-24-czerwca-2003-w-sprawie-wydania-opinii-o-pozbawieniu-drogi-kategorii-drog-krajowych/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 IX 24.06.2003 IX/72/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ix722003-z-dnia-24-czerwca-2003-w-sprawie-wydania-opinii-o-pozbawieniu-drogi-kategorii-drog-krajowych/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie