Uchwała Nr IX/71/2003 z dnia 24 czerwca 2003 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utowrzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ix712003-z-dnia-24-czerwca-2003-w-sprawie-zmiany-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-utowrzenia-regionalnego-osrodka-polityki-spolecznej/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 IX 24.06.2003 IX/71/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ix712003-z-dnia-24-czerwca-2003-w-sprawie-zmiany-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-utowrzenia-regionalnego-osrodka-polityki-spolecznej/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie