Uchwała Nr IX/65/2003 z dnia 24 czerwca 2003 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ix652003-z-dnia-24-czerwca-2003-w-sprawie-przyjecia-jednolitego-tekstu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarowania-mieniem-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 IX 24.06.2003 IX/65/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ix652003-z-dnia-24-czerwca-2003-w-sprawie-przyjecia-jednolitego-tekstu-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-zasad-gospodarowania-mieniem-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie