Uchwała Nr IX/60/2003 z dnia 24 czerwca 2003 w sprawie wytypowania przedstawicieli Sejmiku Województwa Opolskiego do składu Rady Społecznej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ix602003-z-dnia-24-czerwca-2003-w-sprawie-wytypowania-przedstawicieli-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-do-skladu-rady-spolecznej-opolskiego-oddzialu-wojewodzkiego-narodowego-funduszu-zdrowi/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 IX 24.06.2003 IX/60/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ix602003-z-dnia-24-czerwca-2003-w-sprawie-wytypowania-przedstawicieli-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-do-skladu-rady-spolecznej-opolskiego-oddzialu-wojewodzkiego-narodowego-funduszu-zdrowi/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie