Uchwała Nr IV/40/2003 z dnia 25 lutego 2003 w sprawie dokonania zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-iv402003-z-dnia-25-lutego-2003-w-sprawie-dokonania-zmiany-w-skladzie-rady-spolecznej-wojewodzkiego-pogotowia-ratunkowego-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 IV 25.02.2003 IV/40/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-iv402003-z-dnia-25-lutego-2003-w-sprawie-dokonania-zmiany-w-skladzie-rady-spolecznej-wojewodzkiego-pogotowia-ratunkowego-w-opolu/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie