Uchwała Nr IV/35/2003 z dnia 25 lutego 2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz gminy Dobrzeń Wielki https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-iv352003-z-dnia-25-lutego-2003-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-na-rzecz-gminy-dobrzen-wielki/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 IV 25.02.2003 IV/35/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-iv352003-z-dnia-25-lutego-2003-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-na-rzecz-gminy-dobrzen-wielki/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie