Uchwała Nr IV/34/2003 z dnia 25 lutego 2003 w sprawie przekazania zadania własnego samorządu województwa w zakresie promocji turystycznej Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-iv342003-z-dnia-25-lutego-2003-w-sprawie-przekazania-zadania-wlasnego-samorzadu-wojewodztwa-w-zakresie-promocji-turystycznej-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 IV 25.02.2003 IV/34/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-iv342003-z-dnia-25-lutego-2003-w-sprawie-przekazania-zadania-wlasnego-samorzadu-wojewodztwa-w-zakresie-promocji-turystycznej-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie