Uchwała Nr IV/27/2003 z dnia 25 lutego 2003 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Marszałka Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-iv272003-z-dnia-25-lutego-2003-w-sprawie-przyjecia-rezygnacji-z-pelnienia-funkcji-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2003 Obowiązujący II 2002/2006 IV 25.02.2003 IV/27/2003 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-iv272003-z-dnia-25-lutego-2003-w-sprawie-przyjecia-rezygnacji-z-pelnienia-funkcji-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie