Uchwała Nr III/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zakończenia negocjacji o przystąpieniue Polski do Unii Europejskiej https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-iii252002-z-dnia-30-grudnia-2002-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-w-sprawie-zakonczenia-negocjacji-o-przystapieniue-polski-do-unii-europejskiej/ Uchwała Sejmiku 2002 Obowiązujący II 2002/2006 III 30.12.2002 III/25/2002 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-iii252002-z-dnia-30-grudnia-2002-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-w-sprawie-zakonczenia-negocjacji-o-przystapieniue-polski-do-unii-europejskiej/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie