Uchwała Nr II/18/2002 z dnia 12 października 2002 w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2002 r. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ii182002-z-dnia-12-pazdziernika-2002-w-sprawie-uchwalenia-zmian-w-budzecie-wojewodztwa-opolskiego-na-2002-r/ Uchwała Sejmiku 2002 Obowiązujący II 2002/2006 II 12.10.2002 II/18/2002 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ii182002-z-dnia-12-pazdziernika-2002-w-sprawie-uchwalenia-zmian-w-budzecie-wojewodztwa-opolskiego-na-2002-r/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie