Uchwała Nr II/14/2002 z dnia 12 października 2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ii142002-z-dnia-12-pazdziernika-2002-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-diet-dla-radnych-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2002 Obowiązujący II 2002/2006 II 12.10.2002 II/14/2002 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ii142002-z-dnia-12-pazdziernika-2002-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-diet-dla-radnych-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie