Uchwała Nr II/13/2002 z dnia 12 października 2002 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych i Doraźnych Sejmiku Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ii132002-z-dnia-12-pazdziernika-2002-w-sprawie-ustalenia-skladow-osobowych-komisji-stalych-i-doraznych-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2002 Obowiązujący II 2002/2006 II 12.10.2002 II/13/2002 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-ii132002-z-dnia-12-pazdziernika-2002-w-sprawie-ustalenia-skladow-osobowych-komisji-stalych-i-doraznych-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie